Logo-for-index-Whengi-02.png
Dropdown Menu / 選單在這邊 ↑

特規客訂 – 代購+設定:Apple MacBook Pro M1 (2020版) 及 其他擴充配件 (硬體+設定服務費)

NT$64,890

已售完

描述

品項01 – 硬體代購:Apple MacBook Pro M1 (2020版):新台幣 57,900 元

 • M1 8CPU 8GPU
 • Touch Bar
 • 銀色
 • 螢幕尺寸 13吋
 • 記憶體 16GB
 • 儲存空間 SSD 1TB

 

品項02 – 硬體代購:USB Type-C 擴展 10合一:新台幣 3,490 元

 • HDMI 4K , VGA Full-HD , USB-A 3.0 x3
 • 讀卡機SD , 讀卡機Micro-SD
 • 網路接口RJ-45 1000Mbps , 3.5耳機孔 , Type-C充電100W

 

品項03 – 設定服務:新台幣 3,500 元

 • 設定新電腦,安裝相關使用軟體
 • 舊電腦資料轉移