Logo-for-index-Whengi-02.png
Dropdown Menu / 選單在這邊 ↑

#52 - ZH - 詢價 - 桌上型電腦, Mac (報價服務費)

NT$1,200

Description

我們銷售單桌機的選購需額外提出申請,但需要支付新臺幣600/次的諮詢報價費用,承蒙確定購買則可以使用諮詢報價費用折抵總消費金額!